PinksterSail Hellevoetsluis

Het jaarlijkse zeilweekend voor gaffelgetuigde zeilschepen in Hellevoetsluis tijdens Pinksteren. Op zaterdag 14 mei en zondag 15 mei 2016 wordt dit unieke zeilevenement gehouden.

dinsdag 23 april 2013

"Stratenmakers op Zee" prepareren baan voor de zeiltocht PinksterSail 2013 Hellevoetsluis van 19 mei a.s.

 
 
 
Het organisatie comité van PinksterSail Hellevoetsluis 2013 heeft de "stratenmakers op zee" gevraagd de baan voor de zeiltocht van 19 mei a.s. in optima forma te brengen. Op sommige plekken speelde de ondieptes wat op, waren de golven door invloed van o.a. de bodem lastig, zeker voor de wat kleinere jachten en waren boeirondingen uitermate moeilijk in te schatten door de veelheid aan tekens op het water. Nadat verleden jaar, PinksterSail 2012, diverse schepen op bepaalde plekken problemen ondervonden, heeft het organisatie-commité besloten deze vakkundige "Stratenmakers op Zee" te raadplegen. Na een aantal malen het Haringvliet te hebben verkend en de mogelijke tochten zorgvuldig te hebben geanalyseerd, kregen wij zeer vakkundig advies van deze "Stratenmakers op Zee". In een aparte vergadering hebben wij de diverse mogelijkheden doorgenomen, het budget bekeken, een aantal ervaren zeilers van het Haringvliet om raad en advies gevraagd en toen de knoop doorgehakt. Eén van de vervelendste stukken, de boeironding vlak bij Middelharnis is overzichtelijker gemaakt, herbestraat en bevaarbaarder gemaakt. Door de herbestrating is het bijna uitgesloten dat zwaarden in de voegen tussen de stenen blijven steken. Het is nu ook verboden om daar golfslag te maken, óók door de wind en de stroming! De plaat voor Hellevoetsluis is voor een deel beter geplaveid. Na overleg met de natuurfederatie is bepaald hoe dit het beste moest gebeuren. Nu moet je nog steeds uitkijken dat je niet vastloopt, maar als jij vastloopt, verloopt dit soepeler en zal jij makkelijker los kunnen komen. Omdat er speciale stenen zijn gebruikt, een soort dat verwant is aan het 'IJsselsteentje', toont alles ook zeer estetisch onder water.

Uitkijk op Haringvliet niet meer nodig, dankzij "Stratenmakers op Zee"

Door deze aanpassingen aan het vaarwater is de uitkijk op de boegspriet niet meer nodig en kan deze man of vrouw gebruikt worden om de zeilen nog beter te trimmen. Zo kan de snelheid in het zeiljacht of zeilschip nog meer opgevoerd worden. De Hoop op Zegen uit Numansdorp krijgt er dus serieuze concurrentie bij!
Wij vertrouwen er op dat de zeilers van onze tocht op 19 mei a.s. de aanpassingen zeker zullen merken. Denk nog maar eens aan de "Stratenmakers op Zee" als u over deze plekken zeilt. Goede vaart!

1 opmerking: